Αιχμηρή απάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη σε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο

27 Φεβρουαρίου 2020 16:50
116
Ο Πατριάρχης Θεόφιλος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: orthodoxtimes.com Ο Πατριάρχης Θεόφιλος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: orthodoxtimes.com

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος δήλωσε ότι η συνάντηση στο Αμμάν έχει ως «μοναδικόν στόχον τήν ἀνατροπήν τῶν καλῶς ἐχόντων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί τήν ἀλλοτρίωσιν τῶν Ἐκκλησιολογικῶν θεμελίων αὐτῆς».

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση που είχε στο Φανάρι με την αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, προκειμένου να προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύναξη των Προκαθημένων των Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην ιορδανική πρωτεύουσα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απαντά με επιστολή του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', στο οποίο εξέφρασε συναισθηματικά τη δυσαρέσκειά του για τη συνάντηση των προκαθημένων στο Αμάν, αναφέρει Оrthodox Тimes.

Σύμφωνα με τον Οικουμενικό «Ἀδυνατοῦμεν νά κατανοήσωμεν ὅτι ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης παραθεωρεῖ, ἤ καί ἀγνοεῖ, τό μέγεθος τῶν ἀρνητικῶν ἀπορροιῶν τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας, ἐμμένουσα εἰς τήν ἀρχικήν σκέψιν περί πραγματοποιήσεως «μιᾶς οἰκογενειακῆς συναντήσεως», ἥτις μοναδικόν στόχον ἔχει τήν ἀνατροπήν τῶν καλῶς ἐχόντων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί τήν ἀλλοτρίωσιν τῶν Ἐκκλησιολογικῶν θεμελίων αὐτῆς».

Ο επικεφαλής του Φαναρίου είναι σίγουρος ότι το «πλαίσιο τέτοιων προσπαθειών» είναι μάλλον προβληματικό, αφού ο Πατριάρχης Θεόφιλος «δεν μελέτησε το κόστος και τα οφέλη αυτής της πρωτοβουλίας για την Εκκλησία».

Προσθέτει, επίσης, ότι εάν ο «αληθής προβληματισμός» του Πατριάρχη Ιεροσολύμων ήταν γενικώς «περί των προκλήσεων, τας οποίας αντιμετωπίζει η Ορθόδοξος ημών κοινωνία εις τους κρισίμους καιρούς», τότε θα έπρεπε να απευθυνθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Παναγιώτατος αναφέρει επίσης: «Βεβαίως και απασχολεί ημάς πλέον παντός ετέρου το ζήτημα της πανορθοδόξου ενότητος, αλλ’ η Εκκλησία δεν είναι αδόμητον και αθεσμοθέτητον σύνολον. Ενότης άνευ υγιούς βιώσεως του Μυστηρίου της Εκκλησίας καταλήγει εις βαθείαν διαίρεσιν εν τοις πράγμασι».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Φαναρίου, «ἐάν θέλωμεν νά εἴμεθα ἀληθεῖς καθ᾿ ἑαυτούς καί συνεπεῖς πρός τήν ἀπό Θεοῦ δεδομένην Ὑμῖν τε καί ἡμῖν διακονίαν, τυγχάνει ἡ ἐξυπηρέτησις τῆς πείσμονος ἀρνήσεως τοπικῆς τινος Ἐκκλησίας νά συνταυτισθῇ καί νά ἐναρμονισθῇ πρός τά ἀπ᾿ αἰῶνος ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ ἀποδεκτά, συνεπικουρουμένη, ἄν μή καί ὠθουμένη, εἰς τοῦτο ὑπό τῆς πολιτείας τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας».

Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι πεπεισμένος ότι «αἱ ἀριθμητικαί ὑπεροχαί δέν ἀπετέλεσαν ποτέ τήν πεμπτουσίαν τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους καί ὅτι τό τοιοῦτον ὑπάρχει ποιοτικόν, καί οὐχί ποσοτικόν μέγεθος».

Υπενθυμίζουμε, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση των Προκαθημένων των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συγκλήθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.

Για απευθείας μετάδοση της συνάντησης πατήστε εδώ.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης